Lakselv – Banak flyplass

B&G bygger Hellikopterbase på Banak

Prosjektet er opparbeidelse av Helikopterbase på Banak flyplass. BG er underentreprenør til AFpå grunnarbeidene. I hovedsak går arbeidene ut på masseutskifting/asfaltering av selve landingsplassen og oppstillingsplass. I tillegg kommer grunnarbeider for bygg, med vann og avløp. Prosjektet startet opp i august 2017 og skal ferdigstilles sommeren 2018.

 

Prosjektet på Banak omfatter hangarbygg basert på konseptet for standard base. I tillegg skal det bygges et eget uisolert teknisk bygg for nødstrømsaggregat, trafo og avfallshåndtering. Anlegget lokaliseres på Forsvarets området på Banak, i nærheten av dagens hangaranlegg.
Prosjektet omfatter også utomhusanlegg på land- og flyside. Tiltakene på landsiden omfatter i hovedsak tilførselsvei og parkeringsareal, mens det på flysiden etableres 3 oppstillingsplasser.

 

De aktuelle byggenes arealer er:

– Hangarbygget komplett 5298 m2 (BTA)
– Teknisk bygg 134 m2 (BTA)

Utvendig areal som skal opparbeides:

·         Veier og plasser, fly og landside ca. 20 000 m2
·         Område for Fuelanlegg ca. 400 m2
·         Gressareal ca. 15 000 m2

Byggherre: Forsvarsbygg
Hovedentreprenør: AF Bygg Prosjektpartner
Prosjektleder BG: Oddvar Hamre

 

 

 

Share