E-18 Langangen-Rugtvedt

I desember 2020 signerte Nye Veier og EIFFAGE Génie Civil om utbygging av ny E18 Langangen-Rugtvedt. Det skal bygges ut om lag 17 km firefelts vei, samt flere tunneler og bruer blant annet ny Grenlandsbru. Det blir byggestart i 2021 og veien åpner i 2025. Bertelsen & Garpestad har inngått kontrakt med Eiffage om å bygge veier og tunneler i prosjektet sammen med B&G Tunnel AS.

Oppstart: juni 2021
Ferdigstillelse: oktober 2025
Kontraktssum:
Hovedentreprenør: Eiffage Gènie Civil
Byggherre: Nye Veier
Prosjektleder: Oddvar Hamre og Bjørnar Bollestad
Formann:

Share