Næringsbygg Langholmen

Næringsbygg Langholmen

Prosjektleder: Henning Sulen Sæstad
B&G utfører grunnarbeid til nytt flott næringsbygg for Egersund Næringspark Langholmen, et selskap i BG Gruppen.

Byggingen er i full gang på Langholmen, og bygget ventes ferdig høsten 2020. Egersund Næringspark Langholmen ligger strategisk plassert på landsiden av Egersund havn, like ved riksveien og med kort avstand til jernbanen og sentrum.

Egersund Næringspark Langholmen er en stamnetthavn, like ved riksveien og med kort avstand til jernbanen og sentrum. Området består av over 40 mål næringsareal, er regulert til industri, lager og havnevirksomhet, er planlagt for å holde høy kvalitet og med velfungerende infrastruktur.

To sider av området har sjøfront med gode muligheter for havnerelatert virksomhet. I områdets bakkant er det regulert inn et kombinasjonsbygg på nesten 15000m2, med muligheter for både verkstedhaller, lager og kontorarbeidsplasser.

Les mer: www.enpark.no/langholmen

EGERSUND ENERGY HUB – EN DEL AV EGERSUND NÆRINGSPARK

Egersund Energy Hub er en del av Egersund Næringspark Langholmen. Strategisk beliggende midt blant Sør-Norges største vindutbygginger, med kort sjøvei til Europa og produsentene, satses det nå for fullt. Det bygges nå et 8400 kvadratmeter stort kombinasjonsbygg for Norges første senter for drift og vedlikehold, trening og utdanning for vindindustrien.

De to første etasjene, og deler av verkstedshallene er allerede leid ut til bedrifter som ser konkurransefortrinn gjennom samlokalisering i et sterkt kompetansemiljø innen vindkraft og miljøteknologi. Det 30 meter høye spesialdesignede treningstårnet er allerede hyppig i bruk til GWO sikkerhetstrening.

Den 19 meter høye verkstedhallen skal kunne ta inn turbiner i 4-5 MW-klassen for vedlikeholdsoperasjoner / komponentskift med mulighet for løfteoperasjoner på mer enn 100 tonn. Vil du bli en del av landets første senter for drift og vedlikehold, trening og utdanning for vindindustrien?

Kontakt oss, vi har fremdeles ledige lokaler i nybygget som står ferdig høsten 2020.

 

Share