Liafjell sør

Oppstart: juni 2020
Ferdigstillelse: Juni 2021
Kontraktssum: 60,5 mill
Byggherre: Nordland Fylkeskommune
Prosjektleder: Oddvar Hamre
Anleggsleder: Hjortur Ørn Eidsson

 

Arbeidenes art og omfang
–    Bygging av 350 m veg-herunder betongportal
–    Ferdigstillelse av 50 meter tunnel herunder PE-skum, lysbolter, betongrekkverk, VA
–    40 meter-betong støttemur
–    70 meter-rørvegg,
–    75 m-fylling i/og ved sjø
–    Anleggs elektro i tunnel og på veg med tilhørende teknisk bygg,
–    Rasvoll og steinspranggjerde
–    Trafikkavvikling

Liafjell sør

 

Share