Til vår administrasjon søker vi lønnsansvarlig. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i et trivelig miljø.
Kurs, oppdatering etter behov. Konkurransedyktige betingelser.

Arbeidsoppgaver
• Godkjenning av timer
• Lønnskjøring fastlønn og timelønn
• Ansvar ajourhold timeregistreringssystem og lønnssystem herunder forståelse for prosjekt-og andre ansvarsenheter
• Beregning av timelønn og etterbetaling ihht tariffavtale/særavtale
• A-melding, terminoppgaver, fagforeningstrekk • Avstemming lønn
• Innrapportering sykefravær
• Inn-og utmelding personal forsikringer og pensjonsordning.

Kvalifikasjoner
• Økonomisk utdanning
• Erfaring innen lønnsarbeid
• Generelt gode IKT-kunnskaper
• Selvstendig, strukturert, nøyaktig og gode samarbeidsevner
• Det er en fordel med kjennskap til Visma Lønn.

For spørsmål ring Cathrine Godal Brunvoll, tlf 920 83 429 eller
Julie Kvåle Tollefsen, tlf 400 70 987
Søknad og cv sendes innen 13. januar til post@bg.no merket: LØNNSANSVARLIG