Lysebotn

Opparbeidelse av anleggsvei Lysebotn.

Fakta: 

Utbygger: Lyse Produksjon AS
Oppdragsgiver: Lemminkäinen Norge AS
Ferdigstillelsesdato: Høsten 2013
Kontraktsum: 13 mill

Bertelsen & Garpestad har fått oppdraget med å opparbeide anleggsvei og forskjæring i Lysebotn.
Dette er forarbeider til prosjektet Lysebotn II i regi av Lyse Produksjon AS.

Lysebotn II består av bygging av nytt kraftverk som skal erstatte dagens kraftverk og vil gi en økning på 180 GWh ny fornybar kraftproduksjon.
Kraftverket planlegges å være i drift våren 2018.

Planene omfatter både bygging av nye tunneler og ny, større kraftstasjon i fjell.

Share