Nødnett fase 3 Rogaland og Sunnhordaland

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt jobb som underentreprenør for One Nordic Kraftmontasje AS ifbm Nødnett fase 3 Rogaland og Sunnhordaland.

Prosjekt: Nødnett fase 3 Rogaland og Sunnhordaland
Byggherre: Statens vegvesen Region vest v/Knut Utaaker
Hovedentreprenør: One Nordic Kraftmontasje AS v/Olav Amund Myklebust
Kontraktssum: 10 mill
Ferdigstillesesdato: 01.03.2014
Anleggsledelse B&G: Knut Henning Nærem

Prosjektet omfatter utskifting av strålekabel, legging av fiberkabel og etablering av en del nye tekniske bygg, teknisk utstyr og komponenter for 13 stk tuneller i Rogaland og 3 stk tuneller i Hordaland.

Share