fremhevet bilde

Aktuelt

BG prekvalifisert: E39 Lønset-Hjelset

Bertelsen & Garpestad er en av fire som er prekvalifisert for å bygge E39 Lønset-Hjelset i Molde kommune.

Disse fire entreprenørene med underleverandørerog hovedkonsulenter er med i den videre konkurransen

  • Bertelsen & Garpestad med støtte fra Metrostav Norge AS/Metrostav NUF og Sweco Norge
  • Hæhre Entreprenør med støtte fra Multiconsult Norge
  • Arbeidsfellesskapet Syltern Christie med støtte fra konsulentgruppe ledet av Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen
  • Peab Anlegg med støtte fra Norconsult

Skal bygge 9,3 kilometer ny vei

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise.

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé oppe i lia, nord for dagens E39. Veien får to- og tre felt med midtrekkverk og en fartsgrense på 90 km/t. Dagens vei har 50 og 70 km/t, og det er 95 avkjørsler på strekningen – flere av dem med dårlig sikt. Trafikantene vil spare mellom og tre og fire minutter på strekningen når ny vei står ferdig.

I tillegg til 9,3 kilometer med ny europaveg med planfrie kryss i begge ender, inneholder kontrakten også følgende konstruksjoner:

  • åtte underganger/kulverter dimensjonert for landbruksmaskiner
  • åtte bruer på mellom 15 og 90 meter
  • en firefelts miljøtunnel på 100 meter

Styringsrammen for prosjektet er av Stortinget satt til 1300 millioner 2020-kroner, mens kostnadsrammen er satt til 1450 millioner 2020-kr.

Nye E39 Lønset-Hjelset er planlagt å stå ferdig senest våren 2024.

 

LES MER >>>

Aktuelt

scroll til toppen