Opparbeidelse av tomt for Bremnes Seashore avd Trovåg

Ny kontrakt til B&G. Bremnes Seashore avd Trovåg har valgt B&G for opparbeidelse av tomt til anlegget hvor det skal bygges 3 store haller.

Fakta: 
Utbygger: Bremnes Seashore AS
Ferdigstillelse: Februar 2015
Kontraktsum: 8,5 mill
Prosjektleder B&G: Bjørn Ivar Nedrejord

Etablering av byggegrop for nybygg ved Bremnes Seashore avd. Trovåg

Share