Oppsart FV 890 Førresvikvegen, Bokn

posted in: Uncategorized | 0

Arbeidet er i gang og onsdag 6. september tok ordfører Tormod Våga første spadestikk.

Oppstart: September 2017
Ferdigstillelse: Mai 2018
Kontraktssum: kr 13,4 mill
Anleggsleder: Kenneth Rott

 

Her skal vi bygge ca. 1,5 km veg med fortau fram til kommunesenteret Føresvik i Bokn kommune. Traseen skal følge eksisterende veg og utvides med fortau med bredde 2,5 m. Kryss og avkjørsler skal bygges om. Det skal også etableres VA-anlegg for kommunen samt veglysanlegg.

 

Share