Ny kontrakt med Forsvarsbygg, TAP Nord Evenes
|

B&G har inngått ny kontrakt med Forsvarsbygg på Evenes. TAP Nord er tilsvarende prosjekt som TAP Sør som vi nylig … Les mer…

E-18 Langangen-Rugtvedt
|

I desember 2020 signerte Nye Veier og EIFFAGE Génie Civil om utbygging av ny E18 Langangen-Rugtvedt. Det skal bygges ut … Les mer…

Seimsdalstunnelen
|

Seimsdalstunnelen ligger mellom Årdalstangen og Seimsdalen i Årdal kommune. Den har kjørebanebredde på ca. 5,5 m og er skiltet med … Les mer…

Evenes, grunnarbeider hall
|

Oppstart: September 2020 Ferdigstillelse: Kontraktssum: 3,9 mill Byggherre: Forsvarsbygg Prosjektleder: Bjørn Ivar Nedrejord Anleggsleder: Andreas Hunsbedt

Næringsbygg Langholmen
|

Prosjektleder: Henning Sulen Sæstad B&G utfører grunnarbeid til nytt flott næringsbygg for Egersund Næringspark Langholmen, et selskap i BG Gruppen. … Les mer…

Liafjell sør
|

Oppstart: juni 2020 Ferdigstillelse: Juni 2021 Kontraktssum: 60,5 mill Byggherre: Nordland Fylkeskommune Prosjektleder: Oddvar Hamre Anleggsleder: Hjortur Ørn Eidsson   … Les mer…

E-39 Leirvika-Renndalen
|

Entreprisen omfatter i hovedsak bygging av ca. 4,9 km ny E39, med nytt vegkryss mot fylkesveg 6182 i Leirvika, og … Les mer…

VVA Søreng
|

Opparbreidelse av boligfelt på Sandnes. Oppstart: Oktober 2020 Ferdigstillelse: September 2025 Kontraktssum: 73 mill Byggherre: Østerhus Gruppen / Sandnes Kommune … Les mer…

Haukeli
|

Prosjektet omfatter rehabilitering av Vågslidtunnelen 1643- (1643 meter) Haukelitunnelen (5692 meter) og Svandalsflona skredoverbygg (520 meter) på E134 i Vinje … Les mer…

Gang og sykkelvei FV44, Sokndal
|

Kontraktsarbeidene omfatter bygging av gang- og sykkelveg langs Fv 44 fra Solbø sjukeheim til avkjøring ved Kleivan. Oppstart: April 2020 … Les mer…

Bodø Kommune
|

Kontrakten omfatter vei med sideområder, parkering, VA og føringsveier for elektro. Total lengde for utbedret og ny vei med fortau … Les mer…

Fv.45 Kryss Sinnes
|

Utfylling i Svartevatn, etablering av rundkjøring, 400 meter vei- /gang og sykkelvei, gravearbeid for AE sine arbeider vedr flytting av … Les mer…

1 2