Planering G-området og utfylling Krabbevika Aker Egersund AS 2012 – 2013

B&G startet høsten 2012 med å planere G-området hos Aker Egersund. Området var på 12 mål, og ble sluttført april 2013.
Fakta: Jobben innefatter boring og sprenging av området og utfylling i Krabbevika. Når området var planert la vi industri beleggningsstein, som kan tåle store moduler på området. Jobben ble ferdig i april 2013.

Utbygger: Aker Egersund
Kontraktssum:
Anleggsleder: Knut Henning Nærem
Størrelse: 12 mål

Fakta:
Beleggningsstein: 11100 m2.
Ny asfalt: 550m2
4 innspeksjonskummer, 2 sandfangskummer, slisserenner og infrasturktur grøft.

Bilder fra anlegget:

November 2012:

Rensk av fjell for sprengning
G-Området skal senkes ned i nivå med bygget i bakgrunnen
Oppfyllingen av Krabbevika er i startfasen
Boring av fjell med D3
Januar 2013

Februar 2013

April 2013: Ferdig og overlevert til Kverner
Share