Planovergang Sleveland

Planovergang Sleveland, Egersund

 

 

Oppstart: Mai 2016

Ferdigstillelse: Mai 2017

Kontraktssum: kr 25 mill

Byggherre: Bane Nor SF

Anleggsleder: Haakon Henriksen

Prosjektleder: Bjørn Ivar Nedrejord

 

Her skal det stenges fire planoverganger på Sleveland og Kjelland. Som erstatning for de stengte planovergangene skal det etableres et nytt, sikkert og velfungerende vegnett for alle trafikantkategorier.

Share