VI SØKER
PROSJEKTLEDER, VEI

Jobbeskrivelse
• Ivareta det kontraktuelle og formelle mot byggeherre og UE
• Deltagelse på Byggemøter –Samhandling og samarbeidsmøter
• Utarbeide UE avtaler og kontrakter sammen med innkjøp og anleggsleder.
• Ha oversikt over endringer og tillegg på kontraktene
• Ha overordnet ansvar for økonomien på kontraktene og delta i økonomisk prosjektgjennomgang.
• Bistå anleggsledere med å fremskaffe den dokumentasjon som byggherre til en hver tid krever
• Skal sørge for at HMS arbeid på prosjektet blir fulgt opp og at nødvendige informasjon angående HMS blir formidlet til alle ansatte på prosjektet. Regelmessig gjennomføre HMS-møter/ vernerunder.
• Behandling av avvik og implementering av forebyggende og korrigerende tiltak. Oppfølging av at tiltakene er effektive.

Ønskede kvalifikasjoner
• Vi søker personer med høyskoleutdanning med Bachelor eller master med og uten erfaring fra bransjen.

Bertelsen og Garpestad kan tilby gode betingelser for rett person

Søknad/spørsmål rettes til anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad og cv sendes innen 1. mars til
Bertelsen & Garpestad AS, Hovlandsveien 70, 4374 Egersund.
Eller på e-post post@bg.no.
Søknaden merkes PROSJEKTLEDER