VI SØKER
PROSJEKTLEDER, VEI

Jobbeskrivelse
• Ivareta det kontraktuelle og formelle mot byggeherre og UE
• Deltagelse på Byggemøter –Samhandling og samarbeidsmøter
• Utarbeide UE avtaler og kontrakter sammen med innkjøp og anleggsleder.
• Ha oversikt over endringer og tillegg på kontraktene
• Ha overordnet ansvar for økonomien på kontraktene og delta i økonomisk prosjektgjennomgang.
• Bistå anleggsledere med å fremskaffe den dokumentasjon som byggherre til en hver tid krever
• Skal sørge for at HMS arbeid på prosjektet blir fulgt opp og at nødvendige informasjon angående HMS blir formidlet til alle ansatte på prosjektet. Regelmessig gjennomføre HMS-møter/ vernerunder.
• Behandling av avvik og implementering av forebyggende og korrigerende tiltak. Oppfølging av at tiltakene er effektive.

Ønskede kvalifikasjoner
• Vi søker personer med høyskoleutdanning med Bachelor eller master med og uten erfaring fra bransjen.

Bertelsen og Garpestad kan tilby gode betingelser for rett person

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Prosjektleder
Søknadsfrist SNAREST