FV 44 Grødaland-Brattland
|

Prosjektet omfatter bygging av 3 km med ny gang og sykkelsti fra Grødaland til Brattland. Kryssing av Rongjabekken med bro … Les mer…

Fv.101 Helland – Koland
|

Arbeidet består av kantforsterkning, stedvis masse utskifting, utskifting av stikkrenner og etablering av grøfter. Arbeidet blir utført for å klargjøre … Les mer…

Fv. 504 Buevegen Primstad II bru
|

Prosjektet omfatter riving av eksisterende bru, bygging av ny bru, utvidelse av fv504 med gang- og sykkelveg på en strekning på … Les mer…

FV 410 Grendstøl – Glastad
|

Prosjektet består av totalt ca. 2,3 km veg, fra Grendstøl i nordvest til ny Tvedestrand vgs i sørøst, i Tvedestrand … Les mer…

Vegåpning RV.13 Jobergtunnelen
|

Vegåpning RV.13 Jobergtunnelen Fredag 29.06.18 overleverte Bertelsen & Garpestad Vossapakko K3.Rv 13 Jobergtunnelen til Statens Vegvesen sammen med Metrostav. Arbeidet … Les mer…

Fv. 42 Hovland – Lislevatn
|

Prosjektet omfatter utbedring av fv. 42 mellom Hovland og Lislevatn (6,9 km) i Birkenes samt Evje og Hornnes kommune i … Les mer…

E39 Rundkjøring Aksdal
|

Prosjektet omfatter etablering av ny rundkjøring der E39 og E134 møtes i Aksdal. I tillegg til ny rundkjøring skal det … Les mer…

Launes bro
|

Bygging av Launes bro – Bane Nor har laget en film om byggingen av Launes bro. Jobben ble utført av … Les mer…

Fv 890 Førresvikvegen
|

Fv890 Førresvikvegen   Oppstart: September 2017 Ferdigstillelse: Mai 2018 Kontraktssum: kr 13,4 mill Byggherre: Statens Vegvesen Anleggsleder: Kenneth Rott   … Les mer…

Fv. 511 Bygnes – Søylebotn
|

Prosjektet omfatter bygging av nytt gang og sykkelvegnett fra Bygneskrysset til Østrembruvegen. VA anlegget til Karmøy kommune skal også skiftes … Les mer…

Lakselv – Banak flyplass
|

B&G bygger Hellikopterbase på Banak Prosjektet er opparbeidelse av Helikopterbase på Banak flyplass. BG er underentreprenør til AFpå grunnarbeidene. I … Les mer…

FV541 Tjong – Løvegapet
|

FV541 Tjong – Løvegapet   Oppstart: Februar 2017 Ferdigstillelse: November 2017 Kontraktssum: kr 41 mill Byggherre: Statens Vegvesen Prosjektleder: Kenneth … Les mer…

Svåheia Vindpark
|

Svåheia Vindpark Bertelsen og Garpestad er en totalentreprenør på Svåheia Vindpark og har ansvaret for prosjektering og utførelse av alt … Les mer…

Egersund Vindpark
|

Egersund Vindpark   Oppstart: August 2016 Ferdigstillelse: November 2017 Kontraktssum: kr 55 mill Byggherre: Norsk Vind Egersund AS Hovedentreprenør: Veidekke … Les mer…

Roligheten Skole, Tromøya
|

Roligheten Skole, Tromøya Oppstart: juni 2016 Ferdigstillelse: Sept 2017 Kontraktssum: kr 40 mill Byggherre: Arendal Eiendom AS Driftsleder: Livar Fuglestad/Jan … Les mer…

Planovergang Sleveland
|

Planovergang Sleveland, Egersund     Oppstart: Mai 2016 Ferdigstillelse: Mai 2017 Kontraktssum: kr 25 mill Byggherre: Bane Nor SF Anleggsleder: … Les mer…

E18 Tangen
|

Prosjekt: E18 Tangen – Aust-Agder grense, midtrekkverk Byggherre: Statens vegvesen Region Sør Kontraktsum: 135 mill. Ferdigstillesesdato: 16.09.2016 Prosjektleder B&G: Bjørn … Les mer…

Kvammapakken
|

Jobben består i bygging av fortau og utviding til to kjørefelt BG var en av tre anbydere. Og ble tildelt … Les mer…

Veglys Rv 42 Egersund – Krossmoen
|

Kontrakten er en totalentreprise der B&G skal prosjektere og bygge dette. Det skal settes opp ca 150 lysmaster på strekningen, … Les mer…

Se filmen om toplanskryss E39 Susort
|

Multikopterservice har produsert en film for oss vedrørende prosjekt Toplanskryss E39 Susort. Mutlikopterservice har filmet og produsert en flott film … Les mer…

Bømlopakken – Hestaneset – Tjong
|

10. november signerte B&G avtale om veiprosjektet; Bømlopakken – Hestaneset – Tjong Tildelingen av dette prosjektet ble i overkant spennende. … Les mer…

Tunnel og fjellsikring i Setesdalen
|

B&G har inngått en 5års kontrakt om tunnell og fjellsikring i Setesdalen Fakta:  Oppstart: Januar 2015 Ferdigstillelse: 2020 Kontraktsum: ca. … Les mer…

Kleppevarden Vest
|

B&G har blitt tildelt kontrakt om VVA anlegg til bolgfelt Kleppevarden Vest. Prosjekt: VVA anlegg til boligfelt Kleppevarden Vest Byggherre: … Les mer…

Opparbeidelse av tomt for Bremnes Seashore avd Trovåg
|

Ny kontrakt til B&G. Bremnes Seashore avd Trovåg har valgt B&G for opparbeidelse av tomt til anlegget hvor det skal … Les mer…

Utvidelse av FV. 44, Bjånesbakken
|

Utvidelse av en strekning på 1500m på FV. 44, Bjånesbakken i Sokndal kommune. Fakta:  Utbygger: Statens vegvesen Region vest Ferdigstillelse: … Les mer…

Fv 18 Klubbo – Bømlo
|

B&G ble tildelt jobb på Fv 18 Klubbo for Statens Vegvesen med oppstart allerede i august. Opparbeiding av ca 600m … Les mer…

E39 Engevik Sør
|

Ny kontrakt til BG – utbedring av E39 Engevik sør med oppstart september 2014. Fakta:  Utbygger: Statens vegvesen Oppstart: sept.14 … Les mer…

Leiligheter Jernbaneveien
|

B&G ufører grunnarbeidene for Pad Tre til de nye leilighetsbyggene på Jernbaneveien. Vi skal rive eksistrende bygg og ha grunnarbeidene … Les mer…

Nødnett fase 3 Rogaland og Sunnhordaland
|

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt jobb som underentreprenør for One Nordic Kraftmontasje AS ifbm Nødnett fase 3 Rogaland og … Les mer…

Fv517 Rassikring Lovraeidet
|

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt jobb for Statens Vegvesen ved fullføring av påbegynt jobb på Fv517 Lovareidet Prosjekt: Fv.517 … Les mer…

Grunnarbeider Sandfjordbrua
|

B&G har inngått kontrakt med Kruse Smith AS om utførelse av grunnarbeider i forbindelse med bygging av Sandsfjordbrua. Fakta: Utbygger: … Les mer…

E8 Skibotn
|

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt kontrakten i Skibotn på kr 110 mill. Fakta:  Utbygger: Statens Vegvesen Oppstart: August/September 2013 … Les mer…

Gang- og sykkelvei Sirevåg
|

Bertelsen & Garpestad er tildelt oppdraget med å utarbeide gang- og sykkelvei i Sirevåg. Fakta:  Utbygger: Statens Vegvesen Anleggsleder: Kenneth … Les mer…

Lysebotn
|

Fakta:  Utbygger: Lyse Produksjon AS Oppdragsgiver: Lemminkäinen Norge AS Ferdigstillelsesdato: Høsten 2013 Kontraktsum: 13 mill Bertelsen & Garpestad har fått … Les mer…

Kaupanes industriområde
|

B&G skal legge belegningsstein på Kaupanes industriområde. Det skal legges ca. 10 000 kvadratmeter med belegningsstein. Oppdragsgiver er Eigersund Kommune … Les mer…

Kongshaugen boligfelt
|

Bertelsen & Garpestad AS har kjøpt boligfeltet Kongshaugen, Myklebust. Boligfeltet består av 18 tomter. 11 tomter er allerede solgt. Axept … Les mer…

Fv.517 Rassikring Lovareidet
|

B&G startet i Februar 2013 opp som underentreprenør på anlegget Fv.517 Rassikring Lovareidet. Fakta:  Utbygger: Statens Vegvesen Hovedentreprenør: Phil / … Les mer…

Toplanskryss E39 Susort
|

Bertelsen & Garpestad har startet opp arbeidet med utvidelse av E39 Susort i Tysvær kommune. Fakta om jobben: Arbeidet består … Les mer…

Tomter og naturstein murer
|

Skaret, Egersund 2012 – ny innkjørsel og ny mur

Fv.45 Byrkjedal – Retland 2011-2012
|

Fra 2011 til 2012 utbedret B&G Fv.45 mellom Byrkjedal og Retland i Gjesdal kommune. Fakta: Prosjektet omfattet breddeutvidelse av eksisterende … Les mer…

Havsøyveien Terasseleiligheter
|

B&G utfører grunnarbeid for Byggservice Egersund AS ifbm Havsøyveien Terasseleiligheter. B&G skal rive eksisterende hus og gjøre alt grunnarbeid i … Les mer…

Langaardsfjellet oppstart 2013
|

På nyåret starter B&G igang grunnarbeidet på Langaardsfjellet. Allerede høsten 2012 reiv B&G et hus som stod på eiendommen. På … Les mer…

Planering G-området og utfylling Krabbevika Aker Egersund AS 2012 – 2013
|

B&G startet høsten 2012 med å planere G-området hos Aker Egersund. Området var på 12 mål, og ble sluttført april … Les mer…

FV46 Sandsfjordbrua – Tilknytningsveier 2012-2015 Suldal Kommune
|

Bertelsen & Garpestad er med på å bygge tilførselsveiene til Sandsfjordbrua som er fem kilometer med helt ny vei. Rundt … Les mer…

FV572 Eddegjelet – Torgilsberget 2012-2013 Ulvik Kommune
|

B&G bygger vei i dagsone og tunell samt sikring av skjæringer og overliggende terreng for Veidekke Entreprenør AS. Fakta: Prosjektet … Les mer…

Fv.465 Kvåle – Ulland 2011-2012
|

B&G utbedret fylkesveg 465 mellom Kvåle og Ulland i Farsund kommune mellom 2011 og 2012. Veien ble ferdig stillet oktober … Les mer…

Fv 545 Fitjar sentrum – Rimbareid 2012
|

B&G masseutskiftet og utvidet eksisterende vei på 1.1 km fra Fitjar sentrum til Rimbareid i 2012. Utbygger: Statens Vegvesen / … Les mer…

Vossapakko 2009 – 2012
|

Video fra Vossepakko og Bavallsvegen er nå på nett. Bertelsen & Garpestad AS har jobbet 2 år på Vossepakko. Som … Les mer…

Flatholmen Havneområde, Ålesund 2010 – 2011
|

BG har boret og sprengt for Syltern i Ålesund. Våren 2011 fullførte Bertelsen & Garpestad as jobben med boring og … Les mer…

Dam Hogganvatn 2009 – 2010
|

Over to sesonger i 2009 og 2010 bygget B&G ny fyllingsdam på Hogganvatn for Lyse Infra. Bertelsen og Garpestad AS … Les mer…

Fv.45 Retland – Øvstabø 2010 – 2011
|

B&G bygget og uvidet Fv.45 Retland til Øvstabø. Vi bygget ca. 3150 m ny vei på Fv. 45, fra bomstasjonen … Les mer…

Husøy Industriområde 2008 – 2009
|

B&G hadde en stor masseflyttingsjobb på Karmøy i 2008 til 2009. Tilsammen sprengte og transporterte vi 400 000 kubikk med … Les mer…

CJV-E18 Grimstad – Kristiansand 2007 – 2009
|

Mellom Grimstad og Kristiansand ble det bygget en ny firefelts motoveg. B&G var med på arbeidet. CJV-E18 Grimstad-Kristiansand I midten … Les mer…

Amfi Eikunda 2006 – 2008
|

Bertelsen & Garpestad AS var med på den store utbyggingen til Coop Egersund. Anleggsarbeidet startet Februar 2006. Totalt ble det … Les mer…

Drivdal kraftverk 2007 – 2008
|

B&G bygget Drivdal kraftverk i Lund for Drivdal kraft. B&G hadde kontrakt med Drivdal kraft om bygging av Drivdal kraftverk. … Les mer…

Dam Gravann 2006 – 2007
|

B&G bygget vei for Sira-Kvina inn til Gravann Dam fra Handeland. Deretter ble damtåen forsterket og utsiden av steinfyllingen ble … Les mer…