Lakselv – Banak flyplass
|

B&G bygger Hellikopterbase på Banak Prosjektet er opparbeidelse av Helikopterbase på Banak flyplass. BG er underentreprenør til AFpå grunnarbeidene. I … Les mer…

FV541 Tjong – Løvegapet
|

FV541 Tjong – Løvegapet   Oppstart: Februar 2017 Ferdigstillelse: November 2017 Kontraktssum: kr 41 mill Byggherre: Statens Vegvesen Prosjektleder: Kenneth … Les mer…

Svåheia Vindpark
|

Svåheia Vindpark Bertelsen og Garpestad er en totalentreprenør på Svåheia Vindpark og har ansvaret for prosjektering og utførelse av alt … Les mer…

Egersund Vindpark
|

Egersund Vindpark   Oppstart: August 2016 Ferdigstillelse: November 2017 Kontraktssum: kr 55 mill Byggherre: Norsk Vind Egersund AS Hovedentreprenør: Veidekke … Les mer…

Roligheten Skole, Tromøya
|

Roligheten Skole, Tromøya Oppstart: juni 2016 Ferdigstillelse: Sept 2017 Kontraktssum: kr 40 mill Byggherre: Arendal Eiendom AS Driftsleder: Livar Fuglestad/Jan … Les mer…

Planovergang Sleveland
|

Planovergang Sleveland, Egersund     Oppstart: Mai 2016 Ferdigstillelse: Mai 2017 Kontraktssum: kr 25 mill Byggherre: Bane Nor SF Anleggsleder: … Les mer…

E18 Tangen
|

Prosjekt: E18 Tangen – Aust-Agder grense, midtrekkverk Byggherre: Statens vegvesen Region Sør Kontraktsum: 135 mill. Ferdigstillesesdato: 16.09.2016 Prosjektleder B&G: Bjørn … Les mer…

Kvammapakken
|

Jobben består i bygging av fortau og utviding til to kjørefelt BG var en av tre anbydere. Og ble tildelt … Les mer…

VA Utbygging Hyttefelt i Hunnedalen
|

BG bygger ut vann og avløp med renseanlegg for hytteeiere i Hunnedalen. Her vil det under veis som prosjektet skrider … Les mer…

Veglys Rv 42 Egersund – Krossmoen
|

Kontrakten er en totalentreprise der B&G skal prosjektere og bygge dette. Det skal settes opp ca 150 lysmaster på strekningen, … Les mer…

Se filmen om toplanskryss E39 Susort
|

Multikopterservice har produsert en film for oss vedrørende prosjekt Toplanskryss E39 Susort. Mutlikopterservice har filmet og produsert en flott film … Les mer…

Bømlopakken – Hestaneset – Tjong
|

10. november signerte B&G avtale om veiprosjektet; Bømlopakken – Hestaneset – Tjong Tildelingen av dette prosjektet ble i overkant spennende. … Les mer…

1 2 3 4 5