Se filmen om toplanskryss E39 Susort
|

Multikopterservice har produsert en film for oss vedrørende prosjekt Toplanskryss E39 Susort. Mutlikopterservice har filmet og produsert en flott film … Les mer…

Bømlopakken – Hestaneset – Tjong
|

10. november signerte B&G avtale om veiprosjektet; Bømlopakken – Hestaneset – Tjong Tildelingen av dette prosjektet ble i overkant spennende. … Les mer…

Tunnel og fjellsikring i Setesdalen
|

B&G har inngått en 5års kontrakt om tunnell og fjellsikring i Setesdalen Fakta:  Oppstart: Januar 2015 Ferdigstillelse: 2020 Kontraktsum: ca. … Les mer…

Kleppevarden Vest
|

B&G har blitt tildelt kontrakt om VVA anlegg til bolgfelt Kleppevarden Vest. Prosjekt: VVA anlegg til boligfelt Kleppevarden Vest Byggherre: … Les mer…

Opparbeidelse av tomt for Bremnes Seashore avd Trovåg
|

Ny kontrakt til B&G. Bremnes Seashore avd Trovåg har valgt B&G for opparbeidelse av tomt til anlegget hvor det skal … Les mer…

Utvidelse av FV. 44, Bjånesbakken
|

Utvidelse av en strekning på 1500m på FV. 44, Bjånesbakken i Sokndal kommune. Fakta:  Utbygger: Statens vegvesen Region vest Ferdigstillelse: … Les mer…

Fv 18 Klubbo – Bømlo
|

B&G ble tildelt jobb på Fv 18 Klubbo for Statens Vegvesen med oppstart allerede i august. Opparbeiding av ca 600m … Les mer…

E39 Engevik Sør
|

Ny kontrakt til BG – utbedring av E39 Engevik sør med oppstart september 2014. Fakta:  Utbygger: Statens vegvesen Oppstart: sept.14 … Les mer…

Leiligheter Jernbaneveien
|

B&G ufører grunnarbeidene for Pad Tre til de nye leilighetsbyggene på Jernbaneveien. Vi skal rive eksistrende bygg og ha grunnarbeidene … Les mer…

Nødnett fase 3 Rogaland og Sunnhordaland
|

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt jobb som underentreprenør for One Nordic Kraftmontasje AS ifbm Nødnett fase 3 Rogaland og … Les mer…

Fv517 Rassikring Lovraeidet
|

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt jobb for Statens Vegvesen ved fullføring av påbegynt jobb på Fv517 Lovareidet Prosjekt: Fv.517 … Les mer…

Grunnarbeider Sandfjordbrua
|

B&G har inngått kontrakt med Kruse Smith AS om utførelse av grunnarbeider i forbindelse med bygging av Sandsfjordbrua. Fakta: Utbygger: … Les mer…

1 2 3 4 5 6