Roligheten Skole, Tromøya

Roligheten Skole, Tromøya

Oppstart: juni 2016
Ferdigstillelse: Sept 2017
Kontraktssum: kr 40 mill
Byggherre: Arendal Eiendom AS
Driftsleder: Livar Fuglestad/Jan Ove Kjellesvik
Anleggsleder: Bernt Hagevold
Prosjektleder: Bjørn Ivar Nedrejord

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en totalentreprise. Det skal bygges ny adkomstvei, inkl infrastruktur med to kjørefelt på ca 1 km til den nye skolen fra Færvik bo- og omsorgssenter. Det anlegges gang- og sykkelvei, bussløsning og bringe- og henteområde. Bak Tromøyhallen skal det bygges 60 parkeringsplasser, der ti av dem er tilpasset for elbil. Veibelysning, fjellsikring, vann/avløp, elforsyning og overvannssystem skal anlegges. Fjellhøyden sør for idrettshallen skal sprenges ned til 53,5 meter over havet og dermed gis det plass til nytt skoleanlegg på en universelt utformet tomt på ca 20.000 kvadratmeter.

 

Share