Seimsdalstunnelen

Seimsdalstunnelen ligger mellom Årdalstangen og Seimsdalen i Årdal kommune. Den har kjørebanebredde på ca. 5,5 m og er skiltet med maks. høyde 3,3 m. Seimsdalstunnelen skal i dette prosjektet utvides til profil T10,5 med gang- og sykkelveg.

Oppstart: Oktober 2020
Ferdigstillelse: Mars 2023
Kontraktssum: 200 mill.
Byggherre: Vestland Fylkeskommune
Prosjektleder:
Formann:

 

Hovedmengder (ca.):
Tunnelsprenging: 97 000 fm3, 1515 m,
Fjellskjæring i dagen: 12 500 fm3
Massetransport land: 60 000 fm3
Massetransport sjødeponi: 64 700 fm3
Vei inkl. g/s: 730 m
Natursteinsmurer: 3000 m2

Seimsdalstunnelen

Share