Svåheia Vindpark

Svåheia Vindpark

Bertelsen og Garpestad er en totalentreprenør på Svåheia Vindpark og har ansvaret for prosjektering og utførelse av alt grunnarbeid på fundamenter og veir samt alle betongarbeider. Totalt er det bygget 3200 m vei, ca 3800 m kabelgrøfter. Sprengt ca 75000 m3.

Arbeidene startet opp i januar 2017 og ferdigstilles oktober 2017.

Det er i tillegg fundmentert 7 stk vindmøllefundamenter. Totalt i disse fundamenter er det 336 stk fjellankere som er 12-14 m lange som er fundamentert i fjell. Alle fundamentplater er levert av Peikko. Vindmøllene er produsert av Vestas.

 

Share