Tomter og naturstein murer

Bilder fra diverse tomte arbeid og diverse naturstein murer som B&G har utført.

Skaret, Egersund 2012 - ny innkjørsel og ny mur

Jernbaneveien, Egersund 2011 - Ny adkomst,murer, grunnarbeid til påbygg og tomt.

Hyttetomt Tråsavik, Hellvik 2010 - Grunnarbeid, opparbeiding av uteområde og naturstein murer.

Blåsenborgveien 8, Egersund 2010 - Opparbeiding av uteområde og natursteinmurer.

Hafsøyveien 53 Egersund. Februar 2013 - Utskifting av falleferdig mur med betongelement mur.

Share