Tunnel og fjellsikring i Setesdalen

Setesdalen

B&G har inngått en 5års kontrakt om tunnell og fjellsikring i Setesdalen

Fakta: 
Oppstart: Januar 2015
Ferdigstillelse: 2020
Kontraktsum: ca. 5 mill

Bertelsen og Garpestad har inngått avtale om tunnel og fjellsikring i Setesdalen.
Avtalen er over en periode på 5 år og passer veldig godt for våre ansatte i fjellavdelingen som er bosatt på Evje. Kontrakten er på ca 5 mill kr.

Share