Utvidelse av FV. 44, Bjånesbakken

Utvidelse av en strekning på 1500m på FV. 44, Bjånesbakken i Sokndal kommune.
Fakta: 
Utbygger: Statens vegvesen Region vest
Ferdigstillelse: Juli 2015
Kontraktsum: 19 mill
Prosjektleder B&G: Oddvar Hamre

Prosjektet omfatter utvidelse av Fv. 44 Bjånesbakken, Sokndal. En stekning på ca. 1500 m. Fylkesvegen skal utvides til tofeltveg med vegbredde 6,5 m

Share