Vegåpning RV.13 Jobergtunnelen

Vegåpning RV.13 Jobergtunnelen

Fredag 29.06.18 overleverte Bertelsen & Garpestad Vossapakko K3.Rv 13 Jobergtunnelen til Statens Vegvesen sammen med Metrostav. Arbeidet ble påbegynt tidlig høst 2015, og tunnel ble tatt i bruk sommeren 2017.

 

 

Midt i byggefasen fikk prosjektet en helt spesiell og krevende utfordring, da 150 meter av Rv 13 raste ut i Granvinsvatnet. Bertelsen & Garpestad har bygget ny RV.13 i rasområdet med Cellespunt og lettfylling. Det har aldri tidligere blitt bygget veg på cellespunt i Norge, så her har vi fått være med på et spennende prosjekt i samarbeid med SVV.
Oppdragsgiver var svært fornøyd med arbeidet, og vi er glade for å kunne overlevere en ny sikker veg forbi rasområdet.
Prosjektet har vært et arbeidsfellesskap sammen med Metrostav, som vi har gode erfaringer med. Prosjektleder har vært Oddvar Hamre.

 

Share