Veglys Rv 42 Egersund – Krossmoen

Bertelsen & Garpestad har inngått avtale med Statens Vegvesen om bygging av veglysanlegg fra Slettebø til Krossmoen, Egersund.

Kontrakten er en totalentreprise der B&G skal prosjektere og bygge dette.
Det skal settes opp ca 150 lysmaster på strekningen, og graves ca 6000 m med kabelgrøft. Vår samarbeidspartner på elektro er Oneco. Lysmastene skal plassers i hovedsak på sørsiden av Fv 42

Kontraktsummen er ca 9 mill kr.
Vår anleggsleder er Ove Efteland

Arbeidene skal igansettes i desember og ferdigstilles 1 juni 2015.

Share