Typiske prosjekter for oss er veibygging, kraftanlegg, masseflytting og sprengningsarbeider. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge. Vi får stadig nye, utfordrene og spennende oppdrag. Ønsker du nye utfordringer i et godt miljø - ta kontakt med Daglig leder Øyvind Langemyr på tlf: 916 88 556 eller send en søknad til post(at)bg.no.

STILLINGER

Vi søker:

B&G TUNNEL SØKER

B&G Tunnel AS er et nyetablert selskap med ambisjon om å bli en viktig aktør i det norske tunnelmarkedet. Selskapet er et datterselskap av Bertelsen & Garpestad AS.

VI SØKER
Prosjektleder
Anleggsleder
Prosjektingeniør

Vi søker positive og engasjerte personer til stillingene.
Du har relevant utdannelse, erfaring og jobber godt i team.

Vi kan tilby spennende utfordringer i et faglig og
ekspansivt miljø. Stillingene er 100% fast med gode lønns- og arbeidsbetingelser.
Selskapet har hovedbase i Egersund, men stillingene vil i all hovedsak være tilknyttet reisejobber så det forutsettes ikke lokal tilhørighet.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: Ove Rune Varhaug, tlf. 952 48 512

Søknad og CV sendes innen 31. mai til anne.nilsen@bg.no
Merkes ‘Prosjektleder’, ‘Anleggsleder’ eller ‘Prosjektingeniør’.

 

PROSJEKTLEDER, VEI

BERTELSEN & GARPESTAD AS, etablert i 1959, er et ledende maskinentreprenørfirma innen bygg og anlegg. Firmaet omsetter årlig for ca 800 millioner og har 180 ansatte. Typiske prosjekter for oss er vegbygging, kraftanlegg, masseflytting og sprengningsarbeider. Selskapet inngår i konsernet B&G Holding AS som til sammen består av 12 selskaper.

VI SØKER
PROSJEKTLEDER, VEI

Jobbeskrivelse
• Ivareta det kontraktuelle og formelle mot byggeherre og UE
• Deltagelse på Byggemøter –Samhandling og samarbeidsmøter
• Utarbeide UE avtaler og kontrakter sammen med innkjøp og anleggsleder.
• Ha oversikt over endringer og tillegg på kontraktene
• Ha overordnet ansvar for økonomien på kontraktene og delta i økonomisk prosjektgjennomgang.
• Bistå anleggsledere med å fremskaffe den dokumentasjon som byggherre til en hver tid krever
• Skal sørge for at HMS arbeid på prosjektet blir fulgt opp og at nødvendige informasjon angående HMS blir formidlet til alle ansatte på prosjektet. Regelmessig gjennomføre HMS-møter/ vernerunder.
• Behandling av avvik og implementering av forebyggende og korrigerende tiltak. Oppfølging av at tiltakene er effektive.

Ønskede kvalifikasjoner
• Vi søker personer med høyskoleutdanning med Bachelor eller master med og uten erfaring fra bransjen.

Bertelsen og Garpestad kan tilby gode betingelser for rett person

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Prosjektleder
Søknadsfrist SNAREST

ANLEGGSLEDER, VEI

VI SØKER
ANLEGGSLEDER, VEI

Sted: Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse
Jobbtype: Heltid
Varighet: Fast stilling

• Ledelse og organisering av tildelte kontrakter
• Delta på byggemøter med byggherren
• Delta på overlevering Marked -Drift
• Påse at anleggene utføres til de krav som kontrakten setter til HMS-kvalitet og pris
• Dokumentere utført arbeid og kvalitet i henhold til kvalitetskrav
• Lede HMS arbeid på tildelt prosjekt
• Oppfølging av egne og innleide entreprenører
• Økonomisk oppfølging av kontrakt inkl. kontroll av inngående faktura.
• Oppfølging og utarbeidelse av prognoser.
• Behandle avvik/endringsmeldinger
• Planlegge ressursfordelingen på prosjektet
• Utarbeide fremdriftsplaner på alle tildelte prosjekt før oppstart
• Bidra til holdningsskapende arbeid og være god rollemodell

Ønskede kvalifikasjoner
• Samarbeidsvillig
• Strukturert
• Ledererfaring
• Teknisk fagskole

Bertelsen og Garpestad kan tilby gode betingelser for rett person

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Anleggsleder, Vei
Søknadsfrist SNAREST

DRIFTSLEDER

VI SØKER
DRIFTSLEDER

Sted: Reiseprosjekter

Jobbeskrivelse
Jobbtype: Heltid
Varighet: Fast stilling

Rapportering:
• Driftsleder rapporterer til anleggsleder.

Arbeidsområder:
Stillingene er tilknyttet reiseavdelingen og har følgende arbeidsområder

Utbygging boligfelt
• Næringstomter
• Vegbygging
• Andre utbygningsoppdrag

Driftsleders rolle:
• Sikre effektiv drift på tildelte anlegg.
• Planlegge driftsopplegg i samråd med anleggsleder for å tilstrebe en best mulig drift mht HMS/ framdrift/økonomi og kvalitet,
• Gjennomføre månedlige vernerunder.
• Bidra til et godt arbeidsmiljø
• Delta på driftsmøter på prosjekt
• Delta aktivt i arbeidet der det er nødvendig.
• Rapportere avvik til anleggsleder.

Ansvar:
• Arbeidsledelse av arbeidslag.
• Utarbeide og følge opp kortidsplaner.
• Oppfølging av kvalitetsplaner.
• Delta i byggemøter.
• Utarbeide avviksrapporter.
• Attestere på lønn- og maskinbilag.
• Iverksette tiltak.

Myndighet:
• Attestering av timelister.
• Inntak av maskiner og ressurser i samråd med anleggsleder.
• Bestilling av materiell iht prosjektavtaler.
• Koordinering av maskiner/utstyr til egne anlegg.

Ønskede kvalifikasjoner
• Fagbrev.
• ADK-sertifikat.
• Ledelseserfaring.
• Samarbeidsvilje.
• Kontraktsforståelse.
• Krav til formell utdanning kan fravikes

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Driftsleder
Søknadsfrist SNAREST

MASKINFØRER

VI SØKER
MASKINFØRER

Vi søker etter en positiv person med erfaring fra anleggsbransjen og fagbrev. Erfaring kan erstatte fagbrev. Du skal være lett å samarbeide med og ha stor arbeidsglede. Mobilitet med hensyn til arbeidssted må påregnes.

Vi kan tilby spennende utfordringer i et faglig og ekspansivt miljø. I tillegg har vi en oppdatert maskinpark hvor de fleste maskiner er utstyrt med GPS. Gode lønns-og arbeidsbetingelser.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Maskinfører
Søknadsfrist SNAREST

GRUNNARBEIDER

VI SØKER
GRUNNARBEIDER

Vi søker etter personer med fagbrev, men erfaring og interesse kan kompensere for manglende fagbrev. Du skal være lett å samarbeide med og ha stor arbeidsglede.
En del reisevirksomhet må påregnes.

Vi kan tilby spennende utfordringer i et faglig og ekspansivt miljø.
Gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Grunnarbeider
Søknadsfrist SNAREST

STIKNINGSINGENIØR

VI SØKER
STIKNINGSINGENIØR

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i et trivelig miljø. Kurs, oppdatering etter behov.
Konkurransedyktige betingelser.

Vi søker deg som har:
2 eller 3 årig tekniske skole.
Erfaring er ønskelig, men vi oppfordrer også nyutdannede å søke.
Det forutsettes gode datakunnskaper - Officepakken og Gemeni entreprenør.
Det er en fordel om søker har kjennskap til maskinstyring.

ARBEIDSOPPGAVER:
• Utarbeidelse av stikkningsplaner
• Oppmåling og utarbeidelse av tegninger
• Dokumetasjon / sluttoppgjør

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Stikningsingeniør
Søknadsfrist SNAREST

PROSJEKTCONTROLLER

Vi er i sterk vekst og søker til nyopprettet stilling
PROSJEKTCONTROLLER

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
Høyskole innen økonomi/adm. el tilsvarende
Manglende formell utdanning kan kompenseres med lang og allsidig erfaring

ARBEIDSOPPGAVER
Prosjektcontrollers rolle er økonomioppfølging i tildelte prosjekter.

• Være en aktiv utfordrer og pådriver for god økonomistyring i et eller flere prosjekter
• Bistå og utfordre prosjektene når det gjelder aktiv risiko og mulighetsstyring.
• Kontroll og analyse, heriblant gjennomføre lønnsomhetsanalyser
• Bistå ved oppfølging av prosjekter mht kostnadskontroll og oppfølging av kundefordringer
• Månedlig prosjektrapportering, kvartalsrapportering og sluttprognoser
• Rapporteringer og fakturering til oppdragsgiver
• Kontrakts håndtering og systematisering innkjøp / oversikt
• Oppfølging økonomistatus av UE og leverandøravtaler
• Systematisering endringslogg / fakturering av endringer/tillegg
• Tilrettelegge systemer og arbeidsprosesser for forbedringer
• Avrop av leverandøravtaler
• Mindre innkjøpsavtaler

Stilllingen er plassert ute på prosjekt , og vil være prosjektrelatert. Stillingen medfører pendling og reising må påregnes.

Vi kan tilby spennende utfordringer i et faglig og ekspansivt miljø.
Gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til: anne.nilsen@bg.no eller ring 480 92 054
Søknad med CV sendes til post@bg.no. Søknaden merkes Prosjektcontroller
Søknadsfrist SNAREST