Bertelsen & Garpestad AS er et selskap i BG Gruppen. Vi har drevet i entreprenørbransjen siden 1959. Vi omsetter årlig for ca 1,2 milliarder, og har 240 ansatte.

Våre største oppdrag består av bygging av vei for det offentlige. I tillegg har vi oppdrag med boring, sprengning og masseflytting i flere steinbrudd, kraftanlegg samt opparbeidelse av boligfelt og næringsareal. Våre oppdrag er fordelt over hele Norge, og vi har lang tradisjon for arbeid ute på anlegg. Men vi utfører også en del oppdrag lokalt. Ingen jobb er for liten, ingen for stor. Maskinparken vår er i den senere tid fornyet, og vi har gravemaskiner fra 1-75 tonn. De fleste er utstyrt med GPS for å få en effektiv drift og utnytte maskinene maksimalt.

I tillegg bidrar dette til å oppfylle de kvalitetskrav som stilles av oppdragsgiver. Bertelsen & Garpestad AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse for de fleste fagområder. Vi verdsetter faglig kompetanse hos våre medarbeidere, i tillegg satser vi også på utvikling av lærlinger.

Forretningside:

Bertelsen & Garpestad skal levere entreprenørtjenester innenfor våre kjerneområder til riktig pris og kvalitet i nært samarbeid med kundens krav og ønsker. Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger.

Verdier:

Målrettet
Engasjert
Kompetent
Trivsel
Innovativ
Grundig

B&G Gruppen består av følgende konsern og selskaper :

B&G Holding :

Norsjøterminalen – 100%

Bertelsen & Garpestad AS – 100%

Egersund Betongteknikk AS – 100%

Egersund Betongindustri – 100%

B&G Eiendom – 100%

Rebloc Norge – 100%

Langholmen Egersund – 50%

Egersund Næringspark – 50%

KS/AS Edelsplitt – 50%

BG Finance AS – 100%

North Sea Stone Industry – 33%

Bertelsen & Garpestad AS :

BG Jæren – 100%

BG Betongentreprenør AS – 93%

Miljø Container – 90,1%

Kolbjørnnilsskog AS – 52,5%

B&G Tunnel – 51%

Landmark Maskin AS – 51%

Torbjørn Helland Maskin AS – 51%

Gauslå Holding AS – 51%

Gravassryggen AS – 40%

Åsatua AS – 30%

Egersund Tomteselskap AS – 50%

Haugo Entreprenør AS – 34%

Bras AS – 20%