fremhevet bilde

Aktuelt

B&G satser på tidenes største lærlingopptak i 2022

Bertelsen & Garpestad og BG Tunnel – satser på tidenes største lærlingopptak

I januar 2021 søkte vi etter 7 lærlinger til 5 ulike fag. Vi fikk så mange gode søkere at vi tok inn 12 lærlinger. På bildet ser vi dem samlet første dagen i august tidligere i høst. Fra venstre: Bjørnar Birkemo Wold, Maiken Eik Birkeland, Ida L. Dyrstad, Markus Skåra, Kai Espen Egeland, Amalie Hylseng Haugen, Tøri Ådneram, Andor Alexander Alvheim, Steffen Rosland, Marcus Sæstad Mansæterbak, Loke Eide og Sverre Berge Fosse.

Bertelsen & Garpestad og BG Tunell – satser på tidenes største lærlingopptak
Bertelsen & Garpestad og B&G Tunnel har det siste halve året inngått nye store kontrakter og derfor er det viktigere enn noen gang å rekruttere gode fagarbeidere til bransjen. I 2021 tok B&G inn tidenes største antall lærlinger. I år satses det på å øke antallet lærlinger til hele 15 som fordeles over hele 7 ulike fag.

Bertelsen & Garpestad satser på ungdommen
Det lokale entreprenørfirmaet har i en årrekke satset på å rekruttere lærlinger til bedriften. De er fremtiden og vi ser viktigheten av å få dem inn tidlig for å gi dem et godt grunnlag og bestå fagprøven. Samtidig som vi lærer dem vår bedriftskultur, for det er jo ikke til å legge skjul på at vi tar inn lærlingene med mål om å kunne tilby dem alle fast jobb etter bestått fagprøve, forteller Paul Ivar Hov som er ansvarlig for lærlingene i bedriften.

Jeg var lærling i bransjen selv en gang og vet hva som kreves og ønskes av lærlingene, og like viktig hva lærlingene ønsker av oppfølging av bedriften.

Bertelsen & Garpestad har virkelig lykkes i arbeidet med lærlingene. I 2018 ble de kåret til den beste Lærebedriften i Sør-Rogaland og i 2019 var de en av seks nominerte til prisen i Norge. Det er vi veldig stolt av sier daglig leder Øyvind Langemyr. Som fortsetter med å skryte av jobben Paul Ivar og alle andre gjør for at deres lærlinger skal lykkes.

Som bedrift har vi fokus på at det ikke er forskjell på fast ansatte og lærlinger. Alle våre lærlinger er invitert med på alle sosiale tilstelninger vi har. Alt fra pizzakvelder, sommerfest, julebord eller firmatur. Alle inkluderes, forteller Paul Ivar.

Bli med på laget som flytter fjell
Bertelsen og Garpestad og B&G Tunnel tar oppdrag over hele Norge, og man må være villig til å reise på anlegg for å være en del av laget. Det er jo egentlig en fantastisk mulighet til å få sett en del av dette flotte landet vårt. I tillegg er det utrolig gøy å kunne dra tilbake å kjøre en vei eller gjennom en tunnel og kjenne på følelsen av stolthet å kunne si – dette har jeg vært med på å bygge!

For neste inntak som har søknadsfrist 1. februar har vi 15 lærlingplasser innen 7 fagfelt:

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Veg og anleggsfaget
  • Fjell og bergverksfaget
  • Fjell og bergverksfaget – (B&G Tunnel)
  • Anleggsmaskinreparatør
  • Sveisefaget
  • Yrkessjåførfaget
  • Anleggsrørleggerfaget

Hva ser B&G etter?
Vi ser etter engasjerte ungdommer som vil noe og som har en god innstilling. Karakterer er ikke det viktigste for oss, men du må ha bestått i alle fag slik at du kan ta fagprøven sier Paul Ivar. Fravær derimot er viktigere for oss. Det er selvsagt lov å være syk, men har du et stort udokumentert fravær så vil du nok dessverre ikke være rett person hos oss. Men la heller ikke det stoppe deg i å sende inn en søknad. God motivasjon og rett positiv holdning i læretiden, er avgjørende får å få muligheten til fast jobb i Bertelsen & Garpestad.

Søk lærlingplass
Søknadsfrist 1. februar
Mer info og søknad sendes www.bg.no/laerling
Spørmål: kontakt Paul Ivar Hov paul.ivar.hov@bg.no eller tlf.: 975 78 583.

Hvordan er det å være lærling i B&G?
Våre lærlinger forteller at de stortrives, blir godt tatt vare på og inkludert. Vi får mye ansvar og får prøvd oss tidlig på ulike oppgaver. Det kan høres litt skummelt ut – men det er det ikke, vi har alltid tryggheten med fagansvarlig og fadder som aldri er langt unna. Vi får lov til å prøve og feile, det er jo slik vi kan lære forteller Aleksander Sjøveian som tok fagbrev i sommer og likså greit er i gang med fagbrev nr. 2 i Veg og Anleggsfaget.

– For meg passer det helt perfekt å jobbe på anlegg med 14 dager på og 14 dager av. I tillegg tjener man bedre når man er på anlegg. Det gjelder også for oss lærlinger. Forteller Aleksander som ikke er i tvil om at han anbefaler andre gutter og jenter å søke læreplass hos Bertelsen & Garpestad.

FAKTA OM BERTELSEN OG GARPESTAD
Bertelsen & Garpestad AS er et selskap i BG Gruppen. Vi har drevet i entreprenørbransjen siden 1959. Vi omsetter årlig for ca 1,2 milliarder, og har 280 ansatte.

BERTELSEN & GARPESTAD – ET FIRMA I VEKST!
Vi vinner stadig nye kontrakter og i oktober skrev vi kontrakt til en verdi av 150 millioner foren skikkelig oppgradering av Frafjordtunnelen slik at den oppfyller kravene i tunnelforskriften. Samme måned ga vi høyest pris på anbudskonkurransen for bygging av E39 på strekningen Betna – Hestnes i Heim kommune, men vant! En kontrakt med verdi på ca 670 millioner som vi vant på grunn av best forhold mellom pris og kvalitet. Tidligere i  sommer signerte vi kontrakt med statens Vegvesen for å bygge 9,3 km ny motorvei E39 Lønset-Hjelset i Molde kommune. Vi er hovedentreprenør prosjektet med en verdipå ca 650 millioner.

Våre største oppdrag består av bygging av vei for det offentlige. I tillegg har vi oppdrag med boring, sprengning og masseflytting i flere steinbrudd, kraftanlegg samt opparbeidelse av boligfelt og næringsareal. Våre prosjekt er fordelt over hele Norge, og vi har lang tradisjon for arbeid ute på anlegg. Men vi utfører også en del oppdrag lokalt. Ingen jobb er for liten, ingen for stor. Maskinparken vår er i den senere tid fornyet, og vi har gravemaskiner fra 1-75 tonn. De fleste er utstyrt med GPS for å få en effektiv drift og utnytte maskinene maksimalt i tillegg til mindre klimautslipp.

Aleksander Sjøveian bestod fagprøven i sommer med glans. Nå er han i gang med fagbrev nr. 2 innen Veg og Anleggsfaget.

Aktuelt

scroll til toppen