fremhevet bilde

Aktuelt

E134 Damåsen – Saggrenda, Parsell Tollerudmoen – Saggrenda

Detaljer

Oppstart: Januar 2017

Ferdigstillelse: Juni 2019

Kontraktssum: kr 643 mill

Byggherre: Statens Vegvesen

Driftsleder: Per Livar Ramsli/Håkon Haugo

Anleggsleder: Øystein Fosse

Prosjektleder: Bjørn Ivar Nedrejord

Beskrivelse

Dette er et arbeidsfellesskap mellom Metrostav NUF, Hag Anlegg AS og Bertelsen & Garpestad AS. På denne entreprisen skal det bygge to mindre ett-løps tunneler, Moanetunnelen (ca. 300 meter) og Vollåstunnelen (ca. 400 meter). I Saggrenda blir det planskilt kryss, og i tillegg bygges det fire bruer og tre underganger.

Aktuelt

scroll til toppen