fremhevet bilde

Aktuelt

E134 Trollerudmoen – Saggrenda

Entreprenørselskapet B&G setter stadig nye spor etter seg, ett flott og krevende veganlegg kan inngå i historiebøkene.

B&G har overlevert nytt prosjekt til SVV, denne gang ny E134 Trollerudmoen – Saggrenda i Kongsberg kommune

Ett komplisert og fantastisk veganlegg er overlevert oppdragsgiver SVV region sør. Kontraktsum er ca 650 mill.

Det er utført ca 570 000 timeverk gjennom ca 2,5 år. Oppdraget er overlevert til SVV innenfor kontraktens sluttfrist sept 2019

 

Prosjektet er utført i regi av arbeidsfellesskap mellom Metrostav, NRC og Bertelsen & Garpestad»

B&G sin andel består av ca 50% av totalt kontraktsvolumet og knytter seg hovedsakelig til alle grunnarbeider i dagen samt elektro, innredning og vegbygging i tunneler.

Fakta:

4,7 km ny hovedveg i jomfuelig terreng og  med tilhørende ramper og sideveger

500 000 m3 sprengning i dagen

700 000 m3 masseflytting i dagen

2 stk  T14,5 ett-løpstunneler på til sammen 750m

4 broer, blant annet Nye Saggrenda bro, 310m

3 kulverter

7 betongmurer

4 tekniske bygg + 1 bombod

 

BG takker egen organisasjon og ansatte for formidabel innsatsen. Takk til arbeidsfellesskapet, leverandører, underentreprenører og samarbeidspartnere for fruktbart og godt samarbeid.

Aktuelt

scroll til toppen