fremhevet bilde

Aktuelt

Fv. 42 Hovland – Lislevatn

Prosjektet omfatter utbedring av fv. 42 mellom Hovland og Lislevatn (6,9 km) i Birkenes samt Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder fylke.

Utbedringen gjelder en utvidelse av eksisterende fv. 42 for tilfredsstille kravene for gul midtstripe. Veglinjen følger hovedsakelig dagens trase, unntaksvis ved Ljosland, Nygård og Lislevatn. Arbeidene vil bestå av utskifting, masseflytting, sprengning, asfaltarbeider, rekkverksarbeider med mer. I prosjektet inngår også en utvidelse av Skudelv bru.

Detaljer

Oppstart: Mai 2018
Ferdigstillelse: Oktober 2019
Kontraktssum: kr 34 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Pettersen
Formann: Jone Ørjansen

Hovedmengder inkludert opsjonsdelen er cirka:

Sprengning: 55 000 m3
Forsterkningslag: 15 000m3
Bærelag, nedre og øvre: 7900 m3
Bindelag: 51 000 m2

En asfaltert vei mellom skog og vann

Bilde SVV

Aktuelt

scroll til toppen