fremhevet bilde

Aktuelt

Fv 714 Åstfjordkryssinga

Prosjektet er et arbeidsfellesskap mellom Metrostav og Bertelsen & Garpestad. Byggherre er statens vegvesen og kontraktssum er 810 mill. I dette prosjektet skal bygges 2 tunneler med samlet lengde på 3.4 km, 1.5 km veg i dagen og Åstfjordbrua på 750 meter.

Metrostav er godt i gang med grunnarbeid for fundamenter i sjøen, og fundamentering av bro på land.
BG har hatt en hektisk oppstart med riggarbeider og forberedelser for tunneldriving, kaier og adkomst til brofundamenter.
Dette prosjektet vil i perioder sysselsette over 100 personer. Prosjektleder fra BG er Oddvar Hamre og anleggsleder er Stein Erik Hauger.

Aktuelt

scroll til toppen