fremhevet bilde

Aktuelt

Fv 714: Historisk kontraktsignering for B&G – Kontrakssignering med verdi på over 1 milliard kroner

19. oktober er en merkedag som vil gå inn i historiebøkene for Bertelsen og Garpestad. Daglig Leder Øyvind Langemyr og Regionveisjef Berit Brendskag Lied fra Statens Vegvesen region midt signerte i dag kontraktene for SørTrøndelag på Fv 714 Laksevegen i Snillfjord kommune.

Kontraktene omhandler følgende:

Fv714 Stokkhaugan – Sundal

Parsel: Ny veg utenom Krogstadøra.

Prosjektet er 3,7 km langt og omhandler blant annet en tunnel på 120 m (Ålitunnen) en betongbru på ca 150 m (Bergselvbra). Det skal sprenges ca 350 000 fm3 med fjell og ca 200 000 m3 med jordmasser på strekningen.

Vårt anbud på dette prosjektet er ca 215 mill kr. Ferdigstillelse er 1. nov. 2019. På dette prosjektet er det kun Bertelsen og Garpestad som er kontraktspartner mot statens vegvesen.

 

Fv714 Stokkhaugan – Sundan

Parsel: Åstfjordkryssingen

Prosjektet er 5,6 km langt og består av følgende: Slørdalstunnelen på 2650 m, Mjønestunnelen 770 m, Åstfjordbrua 775 m. Det er også her store masseflyttinger ca 1 mill m3 med masser som skal flytte, både fjell og løsmasser. Kontrakten er et arbeidsfellesskap mellom Bertelsen og Garpestad og Metrostav fra Tsjekkia. I dette arbeidsfellesskapet har vi også med oss Aker som underentreprenør og skal ha stålarbeidene og monteringen på Åstfjordbrua.

Total kontraktsum er her ca 815 mill kr. Bertelsen og Garpestad sin andel her er ca 350 mill kr. Ferdigstillelse her er 1. okt 2020.

Historisk kontraktssignering for B&G

Prosjektene vi i dag har skrevet kontrakt på i Trondheim er de største i BGs historie, total kontraktsverdi på disse prosjektene for B&G vil være mellom 600 og 700 mill kr. Arbeidene vil i hovedsak starte opp rundt årskiftet. Opprigging av brakkerigger vil pågå i perioden frem til oppstart av arbeidene. Det planlegges en brakkerigg for 80-90 personer, som da skal stå frem til 1. oktober 2020. For BG vil det være mellom 30 og 40 personer engasjert på prosjektene i en 2-3 årsperiode.

Ordrereserve på 1 milliard sikrer full sysselsetting og behov for flere medarbeidere

Bertelsen og Garpestad har full sysselsetting frem mot 2019, og vil fremover ha behov også for å knytte til seg arbeidskraft. Vi har nå en ordreserve som overstiger 1 milliard kr. Det er blitt gjort en formidabel innsats av alle ansatte de siste årene, og som en følge av dette så klarer vi å konkurrere med de aller fleste. Kulturen som ligger i BG med å reise på anlegg, danner grunnlaget for den suksessen vi har hatt de senere år, dette i tillegg til at vi klarer å rekruttere lokal arbeidskraft som er villige til å reise. Disse 2 prosjekter gjør også at vi fortsatt kan vokse, selv med den beinharde konkurransen vi har både fra nasjonale og utenlandske aktører.

Aktuelt

scroll til toppen