fremhevet bilde

Aktuelt

K3 Sotrasambandet, Kabeltunneler

Prosjektet gjelder bygging av to kabeltunneler på strekningen mellom Breivik og Litlesotra. Dette er et arbeidsfellesskap mellom Metrostav NUF og Bertelsen & Garpestad AS.

Det skal legges om kabler på strekningen mellom Breivik og Litlesotra transformatorstasjoner. Omlegging gjøres på bakgrunn av Statens vegvesen sine planer for nytt Sotrasamband mellom Bergen og Fjell kommuner, og behov for å frigjøre areal til ny veitrasé. De eksisterende luftledningene vil derfor bli erstattet. Kablene skal føres i tunnel, og ved kryssing av fjorden vil kablene legges på kabelbruer under eksisterende bru.

Detaljer

Oppstart: Mai 2018
Ferdigstillelse: August 2019
Kontraktssum: kr 287 mill
Byggherre: Statens vegvesen
Prosjektleder: Kenneth Rott
Driftsleder: Livar Fuglestad

Prosjektbeskrivelse:

Tunnel Breivik – Drotningsvik ca. 1,5 km
Tunnel Knarrevik – Litlesotra ca. 1,9 km
• Tunnelsprengning
• Injeksjon
• Sikringsbolter
• Sprøytebetong
• Vann og frostsikring membran
• Portaler
• Betong
• Kjerneboring
• Sjakter
• Pumpestasjon
• Sprøytebetong buer
• Elektro og SRO

Kart over Sotra

Bildet SVV

Aktuelt

scroll til toppen