fremhevet bilde

Aktuelt

Kontraktsignering: Aksdal, ny rundkjøring

19. desember signerte daglig leder Øyvind Langemyr kontrakten for B&G med Statens Vegvesen om utbygging av ny rundkjøring i Aksdal. Kontrakten har en verdi på 33 millioner kroner.

Prosjektet omfatter etablering av ny rundkjøring der E39 og E134 møtes i Aksdal. Aksdal ligger omtrent 13 km øst for Haugesund og er kommunesenteret i Tysvær. I tillegg til ny rundkjøring skal det også bygges ny kollektivterminal og innfartsparkering. Det nye kollektivanlegget vil få direkte tilkomst fra den nye rundkjøringen via en 5. arm, mens innfartsparkeringen har både avkjøring og påkjøring på vestgående veglenke mellom stamvegrundkjøring og sentrumsrundkjøring.

Orienterende hovedmengder

– Vegetasjonsrydding 27 200 m2
– Sprengningsarbeider 44 000 m3
– Kantstein 845 m
– Vegareal 19 950 m2
– Natursteinsmur 840 m2
– Lysmaster 42 stk.

Prosjektet omfatter også kommunale grøfter for VA-ledninger.

Anleggleder er Kenneth Rott og formann vil være Arnt Helge Hegelstad.

Oppstart av prosjektet vil være Januar.

Aktuelt

scroll til toppen