fremhevet bilde

Aktuelt

Kontraktsignering : Fv 541 Sakseid – Hestaneset

13. juni signerte daglig leder Øyvind Langemyr kontrakten for B&G med Statens Vegvesen om en totalentreprise som omfatter prosjektering, utførelse og kontroll av ny Fv. 541 fra Sakseid til Hestaneset i Bømlo kommune.

Prosjektet er en totalentreprise som omfatter prosjektering, utførelse og kontroll av ny Fv.541 fra Sakseid til Hestaneset i Bømlo kommune, samt prosjektering og utførelse av
arbeider som inngår i grunnavtalene med grunneierne langs traseen. Vegen er ca. 10km i samla lengde, samt at det skal sprenges ut ca. 500000 kubikkmeter med fjell.

Prosjeket er delt i to med en hoveddel og en opsjonsdel :

Del 1: “Våge-Hestaneset” og Del 2, opsjon “Sakseid-Våge”.

Kontraktsummen er følgende : 150 mill i hoved del og 135 mill i opsjonsdel.

Prosjektleder : Oddvar Hamre

Aktuelt

scroll til toppen