fremhevet bilde

Aktuelt

Vegåpning RV.13 Jobergtunnelen

Fredag 29.06.18 overleverte Bertelsen & Garpestad Vossapakko K3.Rv 13 Jobergtunnelen til Statens Vegvesen sammen med Metrostav. Arbeidet ble påbegynt tidlig høst 2015, og tunnel ble tatt i bruk sommeren 2017.

Midt i byggefasen fikk prosjektet en helt spesiell og krevende utfordring, da 150 meter av Rv 13 raste ut i Granvinsvatnet. Bertelsen & Garpestad har bygget ny RV.13 i rasområdet med Cellespunt og lettfylling. Det har aldri tidligere blitt bygget veg på cellespunt i Norge, så her har vi fått være med på et spennende prosjekt i samarbeid med SVV.
Oppdragsgiver var svært fornøyd med arbeidet, og vi er glade for å kunne overlevere en ny sikker veg forbi rasområdet.
Prosjektet har vært et arbeidsfellesskap sammen med Metrostav, som vi har gode erfaringer med. Prosjektleder har vært Oddvar Hamre.

Aktuelt

scroll til toppen