fremhevet bilde

Aktuelt

Vi er i vekst og søker lærlinger, de er vår viktigste fremtidige ressurs.

Bertelsen & Garpestad og B&G Tunnel har det siste halve året inngått nye store kontrakter og derfor er det viktigere enn noen gang å rekruttere gode fagarbeidere til bransjen. Våre ansatte er en viktig ressurs, og lærlinger er vår fremtid. Vi ser viktigheten av å få ungdommen inn tidlig for å gi dem et godt grunnlag i arbeidslivet. Samtidig som vi lærer dem vår bedriftskultur, tar vi inn lærlingene med mål om å kunne tilby dem fast jobb etter bestått fagprøve.

I år søker vi etter lærlinger, innen Anleggsmaskinfører-, Veg og anlegg-, anleggsmaskin-mekaniker-, anleggsrørlegger- og Fjell og bergverksfaget.

Bertelsen & Garpestad satser på ungdommen.

Som bedrift har vi fokus på at det ikke er forskjell på fast ansatte og lærlinger. Alle våre lærlinger er invitert med på alle sosiale tilstelninger vi har. Alt fra pizzakvelder, sommerfest, julebord eller firmatur. Alle inkluderes, forteller Henning Lysgaard.

Bli med på laget som flytter fjell

Bertelsen og Garpestad og B&G Tunnel har oppdrag over hele Norge, og man må være villig til å reise på anlegg for å være en del av laget. Det er en fantastisk mulighet til å få sett en del av dette flotte landet vårt. I tillegg er det utrolig gøy å kunne dra tilbake å kjøre en vei eller gjennom en tunnel og kjenne på følelsen av stolthet å kunne si – dette har jeg vært med på å bygge!

For neste inntak som har søknadsfrist 19. februar har vi lærlingplasser innen 5 fagfelt:

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Veg- og anleggsfaget
  • Fjell- og bergverksfaget
  • Fjell- og bergverksfaget - (B&G Tunnel)
  • Anleggsmaskinreparatør
  • Anleggsrørleggerfaget

 

Hva ser B&G etter?

Vi ser etter engasjerte ungdommer som vil noe og som har en god innstilling. Karakterer er ikke det viktigste for oss, men du må ha bestått i alle fag slik at du kan ta fagprøven sier Henning Lysgaard. Fravær derimot er viktigere for oss. Det er selvsagt lov å være syk, men har du et stort udokumentert fravær så vil du nok dessverre ikke være rett person hos oss. Men la heller ikke det stoppe deg i å sende inn en søknad. God motivasjon og rett positiv holdning i læretiden, er avgjørende for å få muligheten til fast jobb i Bertelsen & Garpestad.

Les mer om B&G sine ledige lærlingestillinger på www.bg.no

Hvordan er det å være lærling i B&G?

Våre lærlinger forteller at de stortrives, blir godt tatt vare på og inkludert.

- Det er lærerikt og fantastisk å være lærling i B&G. Jeg får ansvar og får prøve meg på ulike oppgaver. Her ligger mulighetene til rette for utvikling, også når jeg er ferdig med læretiden, sier Jon Brattli Berge – Lærling vei og anleggsfaget.

- Jeg stortrives som lærling i B&G. Det er mange kjekke folk som jeg jobber sammen med og lærer av. Forteller Robin Hansen – Lærling maskinførerfaget. Han anbefaler også andre om å søke læreplass hos B&G.

Søk lærlingplass

Søknadsfrist 19. februar

Mer info og søknad sendes bg.no/jobb/apen-soknad/

…………

FAKTA OM BERTELSEN OG GARPESTAD

Bertelsen & Garpestad AS er et selskap i BG Gruppen. Vi har drevet i entreprenørbransjen siden 1959. B&G tunnel AS ble etablert 2018 og er en viktig
aktør i det norske tunell-
markedet.

BERTELSEN & GARPESTAD - ET FIRMA I VEKST!

Vi vinner stadig nye store kontrakter rundet i hele Norge. Nylig signerte Bertelsen & Garpestad AS og B&G Tunnel AS en avtale om bygging av E18 i Porsgrunn-området, med en verdi på om lag 950 millioner kroner. I høst inngikk vi en avtale om å bygge nye Nerlandsøybrua i Møre og Romsdal. En 574 meter lang betongbru med åtte spenn for nesten 450 millioner kroner.

Våre største oppdrag består av bygging av vei for det offentlige. I tillegg har vi oppdrag med boring, sprengning og masseflytting i flere steinbrudd, kraftanlegg samt opparbeidelse av boligfelt og næringsareal. Våre prosjekt er fordelt over hele Norge, og vi har lang tradisjon for arbeid ute på anlegg. Men vi utfører også en del oppdrag lokalt. Ingen jobb er for liten, ingen for stor. Maskinparken vår er i den senere tid fornyet, og vi har gravemaskiner fra 1-75 tonn. De fleste er utstyrt med GPS for å få en effektiv drift og utnytte maskinene maksimalt i tillegg til mindre klimautslipp.

Aktuelt

scroll til toppen