Fremhevet bilde

GoGreen

GoGreen er et pilotprosjekt som handler om miljøtiltak, avfallshåndtering og ​ gjenbruk.

GoGreen arbeider mot 100 % ombruk og gjenvinning i bygg- og anleggsbransjen, og er et ​samarbeidsprosjekt med NAV, Fagopplæring Sør og UiA.

GoGreen er en sentral aktør i Grønn Plattform initiativet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging».

Bertelsen & Garpestad ønsker å bidra til sysselsetting av lærlinger og ufaglærte for å redusere arbeidsledighet. Vi tar en aktiv samfunnsrolle for å vise vei til fremtidens krav og forutsetninger for bransjen, slik at vi kan bidra til CO2 reduksjon.

scroll til toppen