Her er diverse skjemaer og linker for ansatte i BG.

Link til elektronisk timeregistrering link

Vedlagte filer:

Reiseregning – kun innenlandsreiser

Reiseregning- Kjørebok

Søknad om velferdspermisjon

Refusjon utlegg ansatt

Egenmelding IA-bedrift