HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Bertelsen & Garpestad AS jobber aktivt med å forebygge ulykker og helseskader. Det er også viktig å skape trivsel på arbeidsplassen. Mennesket er den viktigste ressurs i arbeidslivet, og en god helse er en forutsetning for trivsel. Konkrete mål for bedriften er null skader, og et sykefravær mindre enn 3%.

Det er viktig for oss hvordan omgivelsene rundt oss ser ut. Med våre store maskiner er vi med og former og forandrer lanskapet. Det betyr mye for oss at resultatet er estetisk. Vi ønsker ikke å skade det ytre miljø, spesialavfall skal behandles på en ordentlig måte.

For å oppnå våre mål jobbes det kontinuerlig med HMS. Dette gjøres blant annet å gå vernerunder, registrere uønskede hendelser, god planlegging (risikovurdering) og ha god opplæring på nytt personell.

KVALITETSSIKRING