Fremhevet bilde

Om oss

Vår historie

Vi må helt tilbake til høsten 1959 for å starte vår historie, nærmere sagt hjemme i stua til Arne Bertelsen. Historien i seg selv er nok kanskje for de mest interesserte, men det er gøy om du allikevel vil sette av noen minutter til å lese gjennom. Vi er stolte av historien som har ført oss dit vi er i dag.

Hvor var vi? Jo, i stua til forskalingssnekkeren Arne Bertelsen. Han satt hjemme for å passe ungene da han oppdaget sin nabo, møbelsnekkeren Kjell Garpestad på tur til byen. Arne inviterte Kjell innom for en prat og de to ungdommene begynte ganske raskt å diskutere muligheten for å starte sitt eget firma, slik mange gutter i 20-års alderen hadde gjort før dem. «Hva med å starte med gravemaskiner?», foreslo Arne Bertelsen. Dette var Kjell Garpestad umiddelbart med på og ikke lenge etter, 23.november 1959, var firmaet Bertelsen & Garpestad AS en realitet.

De gjorde sin første investering: en belteshovel av typen International, og fikk deretter sitt første oppdrag som var å grave ut en tomt i Egersund. Omsetningen det første året var på 3 205 kroner og året etter passerte B&G 96.000 kroner. De unge gründerne så da at de trengte en dyktig faglig leder for å kunne fortsette økningen, og valget falt på ingeniør Leif Stokkeland. Han satt i rollen helt frem til 1996, da ble jobben overtatt av ingeniør Svein Jarl Aarstad.

En reise gjennom naturen

I løpet av 60-tallet bygde B&G seg opp til å bli en ledende bedrift innen bygg- og anleggsbransjen på grunn av engasjementet med den omfattende utbyggingen av Kvina-Sira vassdragene. Det finnes nesten ikke en vei i Sirdal som B&G ikke har jobbet på.

På 70-tallet var det store utbygginger i Ryfylke, der B&G var engasjert på Ulla-Førre anleggene. På grunn av lange reiser for de ansatte, kjøpte B&G inn to sjøfly for å sikre en rask forbindelse til anleggsleirene.

Bedriften ekspanderte, og nye konsepter kom inn. I 1982 var B&G svært involvert i arbeidet med å få ferjeforbindelse til Danmark. E.T. Linjen ble stablet på beina og ferjeforbindelsen Egersund – Thyborøn så dagens lys.

Når firmaet først var etablert i redersammenheng, var det like greit å gå under havet også. Sammen med andre solide entreprenærer var B&G med på det vellykkede Rennfast-prosjektet. Her inngår to undersjøiske tunneler: Byfjordtunnelen på 5,8 kilometer og Mastrafjordtunnelen på 4,8 kilometer. I tillegg ble det bygget 29,9 kilometer vei og to bruer. Rennfast sto ferdig i 1992 – da hadde prosjektet kostet 740 millioner kroner, men takket være god planlegging og gjennomføring ble prisen over 100 millioner kroner lavere enn budsjettert. B&G hadde for eksempel gjennomslag på sin del av Mastrafjordtunnellen 8.november 1991, åtte måneder før fristen. Toppåret for B&G sålangt var i 1987 med en omsetning på 70 millioner kroner.

Etter tusenårsskiftet begynte B&G planeringen og opparbeidingen av industriområdene som skulle bygges i forbindelse med den gigantiske skuldermoloen i Sirevåg. De anlegger veier frem til sjøen, slik at hovedentreprenæren Phil & Søn kan begynne med uttaket av masse til den over 500 meter lange moloen.

Stolthet

Møbelsnekkeren og forskalingssnekkeren som en høstkveld ble enige om å starte opp B&G har sett sine ungdomsdrømmer bli forvandlet til noe konkret og veldig stort. De ser at B&G i dag er i stand til å hanskes med utfordringer både til lands og til havs, noe som var utenkelig i 1959. Mye ser annerledes ut i dag på grunn av broer, tunneler, veier og kaier bygget av B&G.

Vi er stolte av historien vår, og alt B&G har oppnådd på over 60 år.

Til minne om Kjell Garpestad

Kjell Garpestad sluttet sin yrkesaktive karriere 62 år gammel, etter mange år på anlegg rundt om i distriktet. I perioden fra 1970 og frem til midten av 1980 årene var Bertelsen & Garpestad engasjert i kraftutbygging på Ulla Førre, samt kraftutbygging i Sirdal og Setesdal.

Kjell Garpestad opparbeidet seg etter hvert en unik kompetanse i faget og da spesielt veibygging. Firmaet ble kjent for sin effektivitet og sitt solide arbeid. I den tiden ble mange jobber tildelt over bordet, og som Kjell alltid sa: «Et ord er et ord og en pris en pris». Folk og oppdragsgivere stolte på Kjell når det gjaldt å få utført arbeid til rett tid og rett pris. Erfaringen som Kjell opparbeidet seg på veibygging på kraftanleggene var nok også en medvirkende årsak til at Bertelsen & Garpestad var engasjert i den store Rennfast-utbyggingen på starten av 90-tallet i samarbeid med T. Stangeland og Kruse Smith.

Kjell Garpestad hadde et stort pågangsmot og så aldri problemer – kun utfordringer. Som sjef og eier var han en av «gjengen», han bodde alltid sammen med de ansatte på brakkeriggen, alle reiste og levde sammen. Kjell var utrolig raus med sine ansatte, det vises også på administrasjonsbygget på Hovland, der det ble bygget eget svømmebasseng og selskapslokale for de ansatte i kjelleren.

Han var en ærlig person og hadde en evne til å kunne beklage overfor de ansatte dersom han hadde tatt feil valg. Hans måte å være på gjorde at de ansatte måtte bli glad i han som sjef, og alle ansatte hadde stor respekt for Kjell, samt måten han organiserte anleggsdriften på. Han var alltid i forkant med planleggingen og løste oppgavene, og eventuelle problemer forløpende. Dette var nok også en av grunnene til at Bertelsen & Garpestad ble et foretrukket firma i forbindelse med kraftutbyggingen, og spesielt de forberedende arbeidene i forbindelse med anleggsveier. Kjell og Arne bygget opp en anleggskultur i Bertelsen & Garpestad som det står respekt av den dag i dag. Dette er vi stolte av og det tar vi med oss fremover.

Vi lyser fred over Kjell Garpestad sitt minne.
På vegne av ansatte i Bertelsen & Garpestad.

scroll til toppen