Bertelsen & Garpestad Lysebotn 1984
Bertelsen & Garpestad bygget Lyseveien, fylkesvei 500, fra Lysebotn til Sirdal. Den går gjennom 27 hårnålssvinger, opp den ene fjellsiden og er 29 km lang. Veien ble åpnet i 1984 og har sitt høyeste punkt på 932 moh.

Bertelsen & Garpestad historie

BERTELSEN & GARPESTAD HISTORIE: I STUA
Høsten 1959 skulle møbelsnekkeren Kjell Garpestad ta seg en tur på byen. Naboen, forskalingssnekkeren Arne Bertelsen, satt hjemme for å passe ungene den kvelden. Han oppdaget imidlertid Kjell Garpestad på tur til byen, og inviterte han innom for en prat. De to ungdommene begynte ganske raskt å diskutere muligheten for å starte sitt eget firma, slik mange gutter i 20-års alderen hadde gjort før dem. – Hva med å starte med gravemaskiner, foreslo Arne Bertelsen. Kjell Garpestad var umiddelbart med på det. Ikke lenge etter, 23. november 1959, var firmaet Bertelsen & Garpestad AS en realitet. En belteshovel av typen International ble deres første investering. Det første oppdraget var å grave ut en tomt i Egersund. Omsetningen det første året var på 3.205 kroner. Året etter passerte B&G 96.000 kroner. De unge grunderene så da at de trengte en dyktig faglig leder. Valget falt på ingeniør Leif Stokkeland, som holdt stillingen helt fram til 1996. Da ble jobben overtatt av ingeniør Svein Jarl Aarstad.

BERTELSEN & GARPESTAD HISTORIE: TIL FJELLS
B&G bygde seg i løpet av 60-tallet opp til en ledende bedrift innen bygg- og anleggsbransjen på grunn av engasjementet med den omfattende utbyggingen av Kvina-Sira vassdragene. Det finnes nesten ikke en vei i Sirdal som B&G ikke har jobbet på. Omsetningen passerte 1,9 millioner kroner i 1966-1967.

BERTELSEN & GARPESTAD HISTORIE: I LUFTA
På 70-tallet var det store utbygginger i Ryfylke. Der var B&G engasjert på Ulla-Førre anleggene. På grunn av lange reiser for de ansatte, kjøpte B&G inn to sjøfly for å sikre en rask forbindelse til anleggsleirene.

BERTELSEN & GARPESTAD HISTORIE: TIL SJØS
Bedriften ekspanderte, og nye konsepter kom inn. I 1982 var B&G svært involvert i arbeidet med å få ferjeforbindelse med Danmark. E.T.Linjen ble stablet på beina, og ferjeforbindelsen Egersund Thyborøn så dagens lys.

BERTELSEN & GARPESTAD HISTORIE: UNDER HAVET
Når firmaet først var etablert i redersammenheng var det like greit å gå under havet også. Sammen med andre solide entreprenører var B & G med på det vellykkede Rennfastprosjektet. Her inngår to undersjøiske tunneler, Byfjordtunnelen på 5,8 kilometer og Mastrafjordtunnelen på 4,8 kilometer. I tillegg ble det bygget 29,9 kilometer vei og to bruer. Rennfast sto ferdig i 1992. Da hadde prosjektet kostet 740 millioner kroner. Takket være god planlegging og gjennomføring, ble prisen over 100 millioner kroner lavere enn budsjettert. B&G hadde for eksempel gjennomslag på sin del av Mastrafjordtunnelen 8. november 1991, åtte måneder før fristen. Toppåret for B & G sålangt var 1987, med en omsetning på 70 millioner kroner.

STOPPER HAVET
Etter tusenårsskiftet begynte B&G planeringen og opparbeidingen av industriområdene som skal bygges i forbindelse med den gigantiske skuldermoloen i Sirevåg. De anlegger også veier fram til sjøen, slik at hovedentreprenøren Pihl & Søn kan begynne ned uttaket av masse til den over 500 meter lange moloen.

Møbelsnekkeren og forskalingssnekkeren har sett sine ungdommsdrømmer forvandlet til noe konkret og veldig stort. De ser at B&G i dag er i stand til å hanskes med utfordringer både til lands og til vanns, noe som var utenkelig i 1959. Mye ser annerledes ut i dag-på grunn av broer, tunneler, veier og kaier bygget av B&G.

Storevassdammen ved Ulla-Førre utbyggingen.

Til minne om Kjell Garpestad

Den 5. mai fikk vi den triste beskjed om at Kjell Garpestad vår gått bort. Vi i Bertelsen & Garpestad har mistet en av gründerne i firmaet.

Han og Arne Bertelsen startet opp entreprenørfirmaet Bertelsen & Garpestad i 1959. Kjell Garpestad sluttet sin yrkesaktive karriere 62 år gammel etter mange år på anlegg rundt om i distriktet. I perioden fra 1970 og frem til midten av 1980 årene var Bertelsen & Garpestad engasjert i kraftutbygging på Ulla Førre, samt kraftutbygging i Sirdal og Setesdal.

Kjell Garpestad opparbeidet seg etter hvert en unik kompetanse i faget og da spesielt vegbygging. Firma ble viden kjent for sin effektivitet og sitt solide arbeid. I den tiden ble mange jobber tildelt over bordet, og som Kjell alltid sa: et ord er et ord og en pris en pris. Folk og oppdragsgivere stolte på Kjell når det gjaldt å få utført arbeid til rett tid og rett pris. Erfaringen som Kjell opparbeidet seg på veibygging på kraftanleggene var nok også en medvirkende årsak til at Bertelsen & Garpestad var engasjert i den store Rennfast-utbyggingen på starten av 90-tallet i samarbeid med T. Stangeland og Kruse Smith.

Kjell Garpestad hadde et stort pågangsmot og så aldri problemer – kun utfordringer. Som sjef og eier var han en av «gjengen», han bodde alltid sammen med de ansatte på brakkeriggen, alle reiste og levde sammen. Kjell var utrolig raus med sine ansatte, det vises også på administrasjonsbygget på Hovland, der ble det bygget eget svømmebasseng og selskapslokale for de ansatte i kjelleren.

Han var også en ærlig person og hadde en evne til å kunne beklage overfor de ansatte dersom han hadde tatt feil valg. Hans måte å være på gjorde at de ansatte måtte bli glad i ham som sjef, og alle ansatte hadde stor respekt for Kjell, samt måten han organiserte anleggsdriften på. Han var alltid i forkant med planleggingen og løste oppgavene og eventuelle problemer forløpende. Dette var nok også en grunn til at Bertelsen & Garpestad ble et foretrukket firma i forbindelse kraftutbyggingen, og spesielt de forberedende arbeider i forbindelse med anleggsveier. Kjell leverte alltid prosjektene til rett tid og rett pris, tidsperspektivet var spesielt viktig, det kunne forandre seg fort, å ta utfordringer var noe Kjell var kjent for, både blant ansatte og oppdragsgivere. Kjell og Arne bygget opp en anleggskultur i Bertelsen & Garpestad som det står respekt av den dag i dag. Dette er vi stolte av og det tar vi med oss fremover.

Vi lyser fred over Kjell Garpestad sitt minne.
På vegne av ansatte i Bertelsen & Garpestad.